Home » Haga Za Kuchapa Facebook

Haga Za Kuchapa Facebook

Garder ma session active
Garder ma session active

Home » Haga Za Kuchapa Facebook
Home » Haga Za Kuchapa Facebook

Home » Haga Za Kuchapa Facebook
Home » Haga Za Kuchapa Facebook

  • Ukristo/uislam | strictly gospel
    Wakristo tunaamini kwamba yesu ni mwana wa mungu, aliteswa, alikufa na siku ya tatu alifufuka na pia tunaamini ndiye njia ya kutufikisha mbinguni na alipopaa kwenda.